Bouwmanagement

Het bouwproces is complex en risicovol. Tijdens de realisatie is een strakke bewaking van uw uitgangspunten en begeleiding van zowel opdrachtgever als aannemer noodzakelijk.  De bouwmanager begeleidt opdrachtgevers bij het realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. Het bouwmanagement zet kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. T.b.v. dit bouwproces zijn de volgende onderdelen instrumenten om het optimum in het eindresultaat en verwachtingen te bewerkstelligen

  • Begeleiding van de uitvoering en controle daarop / Registratie meer- en minderwerk
  • Coördinatie oplevering en tevredenheidmeting
  • Toezicht op onderhoudstermijnen en garantiebepalingen
  • Financiële en administratieve afwikkeling
  • Opstellen, onderhouden en afsluiten van het projectdossier