Diensten

Wij houden ons onder andere bezig met de ontwikkeling en realisatie van complete bouwplannen voor onze opdrachtgevers.
Daarbij behoren het aansturen van meerdere partijen in het ontwerp- en uitvoeringstraject, het (laten) verzorgen van het ontwerp, verzorgen van vergunningen, kostenadvisering & budgetbewaking en bouwbegeleiding.

Ons adviesbureau richt zich niet uitsluitend op partijen met een opdracht gevende rol in het bouwproces.
Aannemers en collega adviesbureaus kunnen bij ons terecht voor het verrichten van diensten, zoals het vervaardigen van calculaties (evt. in teamverband), constructieberekeningen en tekenwerk.
Dat kan zowel op projectbasis, als op basis van urenbesteding, al naar gelang de aard en omvang van de werkzaamheden.

Ook voor deelopdrachten, zoals het vervaardigen van bouwtekeningen, calculaties en bouwkundige keuringen, kunt u bij ons terecht.
Meer informatie over de diverse diensten  kunt u vinden onder het kopje diensten op deze website.
En natuurlijk bent u vrij om te mailen of bellen voor aanvullende informatie of een afspraak.

Onze Visie
Wij zijn van mening dat alle betrokken partijen binnen het complete bouwproces moet streven naar een optimale balans tussen prijs, kwaliteit  en het verwachtingspatroon binnen een vastgesteld budget.
Dit geldt niet alleen voor het eindproduct, namelijk een bouwwerk, maar ook voor alle procesgangen die daartoe leiden.
Bereidwillendheid, transparantie, welwillendheid en bovenal een goede samenwerking vervullen daarbij, naast specifieke vakkennis, een cruciale rol.

In onze wijze van dienstverlening en de stukken die wij verstrekken proberen wij onze visie uit te dragen.
Niet alleen naar onze opdrachtgevers, maar ook naar de andere partijen waar wij al dan niet direct mee in contact komen.
“EEN GOED BEGIN BEGINT IMMERS BIJ JEZELF !!”