Vergunningverzorging

Wanneer u gaat (ver)bouwen heeft u doorgaans een omgevingsvergunning nodig.
In de omgevingsvergunning zijn alle activiteiten samengevoegd die te maken hebben met het (willen) veranderen van uw directe leefomgeving of werkomgeving, zoals (ver)bouwen en  slopen.
Wij verzorgen het complete aanvraagtraject omgevingsvergunning  voor u, waaronder de contacten met desbetreffende gemeente.
Afhankelijk van de aard en omvang van het bouwwerk verzorgen wij de aanvraag compleet in eigen beheer of werken wij nauw samen met gespecialiseerde partijen, zoals constructeurs, akoestisch adviseurs en architecten.

Stukken tbv Vergunningaanvraag

Bij een aanvraag omgevingsvergunning kunnen onder andere de onderstaande stukken vereist worden.
Of het één en ander aangeleverd dient te worden is afhankelijk van het specifieke bouwproject.

 • Bouwbesluit (bestek)tekeningen
 • Constructietekeningen
 • Omgevingstekeningen en -foto’s
 • Constructieve berekeningen
 • Akoestisch rapport
 • EPN- berekening
 • Bouwbesluit berekeningen
 • Bodemonderzoek
 • Sondeerrapport
 • Fundatieadvies
 • Inritvergunning
 • Sloopvergunning
 • et cetera

Vergunningvrij Bouwen

Het kan  zijn dat u uw bouwplan mag realiseren zonder omgevingsvergunning, door middel van het zogenoemde vergunningvrij bouwen.
Voor een aantal (ver)bouwwerkzaamheden is een omgevingsvergunning namelijk niet noodzakelijk.
Via de vergunningencheck op WWW.OMGEVINGSLOKET.NL kunt u nagaan of u al dan niet een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Als uw bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor omgevingsvergunningvrij bouwen, dan mag u zonder vergunning bouwen. De regels in de gemeentelijke bouwverordening en in principe ook de gemeentelijke welstandseisen zijn in dat geval niet van toepassing.  De regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, gelden echter wel.  Als u vergunningvrij gaat (ver)bouwen bent u er zelf voor verantwoordelijk dat uw bouwwerk aan deze regelgeving voldoet.

Wij adviseren u daarom om te allen tijde bouwtekeningen en/of constructieberekeningen te laten vervaardigen, zodat u deze onderdeel kunt laten uitmaken van de overeenkomst tussen u en uw aannemer. Hierdoor heeft u een contractstuk, waardoor u, en niet  de uitvoerende partij, bepaalt wat er gerealiseerd gaat worden, qua veiligheid, afmetingen, vormgeving, voorzieningen en materiaaltoepassing.
Bedenk uzelf ook dat bij een eventuele verbouw in de toekomst het van belang is dat u, of betrokken partijen, op de hoogte zijn van de materialen en constructies die zijn toegepast.