Algemene Voorwaarden

Op onze leveringen/producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK onder nummer: 55917089. dd 5 april 2017.

Op aanvraag kunnen de algemene voorwaarden naar u gezonden worden, of
middels onderstaande link kunt u een exemplaar van onze algemene voorwaarden downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEUZEBOUWCONSULT